Formularze

Rezygnacja pracownika z płatnego urlopu rodzicielskiego i świadczeń PFL-Waiver

Kto składa: jeśli pracownik nie jest uprawniony do urlopu rodzicielskiego (np. pracownik sezonowy) może on złożyć rezygnację z płatnego urlopu rodzicielskiego wypełniając formularz rezygnacji.

Gdzie składać: do pracodawcy pracownika.