Formularze

PFL-DC-119 - Formalny wniosek o przywrócenie do pracy w związku z płatnym urlopem rodzinnym

Kto składa wniosek: Pracownik, a następnie odpowiada pracodawca

Gdzie złożyć wniosek:  Wszystkie trzy strony formularza i wszystkie ewentualne załączniki należy przesłać do pracodawcy, a także na poniższy adres. Odpowiedź pracodawcy musi zostać przesłana do pracownika, pełnomocnika pracownika (jeśli jest wymieniony w tym formularzu) oraz do:

Paid Family Leave
PO Box 9030
Endicott, NY 13761-9030