Formularz

Formularz PFL-32-D - sekcja 32 Umowy o odstąpieniu: Roszczenie o odszkodowanie za dyskryminację w sprawie płatnego urlopu rodzinnego/odwetu

Wnioskodawca: Pracownik, pracodawca lub adwokat

Gdzie złożyć wiosek: Niniejszy formularz i wszelkie załączniki należy wysłać do pracownika, prawnika pracownika (jeśli został zatrudniony), pracodawcy, prawnika pracodawcy (jeśli został zatrudniony) i do:

Paid Family Leave
PO Box 9030
Endicott, NY 13761-9030

  •  

    Formularz PFL-32-D

    PFL-32-D (10/19) - Sekcja 32 Umowa o odstąpieniu: Roszczenie o odszkodowanie za dyskryminację w sprawie płatnego urlopu rodzinnego/odwetu [PDF].

     

    Download