Formularze

Oświadczenie o przysługującym urlopie rodzicielskim PFL-271S (2020)

Kto składa: pracodawca ma obowiązek przesłać oświadczenie o prawach pracownika (formularz PFL-271s) każdemu pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim lub korzystającemu z dni wolnych w związku z okolicznościami uprawniającymi do urlopu rodzicielskiego, jeśli nie wnioskował on o taki urlop. Pracodawca może także przesłać taki formularz wszystkim pracownikom w celach informacyjnych.

Gdzie składać: nd.