Formularze

PFL-1 & PFL-2 Narodziny noworodka, adopcja dziecka

Kto składa: pracownik wnioskuje o urlop rodzicielski w przypadku narodzin noworodka lub w celu opieki nad dzieckiem adoptowanym lub przybranym.

Gdzie składać: wypełnione formularze oraz dokumentację uzupełniającą należy przesłać do ubezpieczyciela danego pracodawcy na adres wskazany w części B formularza PFL-1, w pytaniu 13 (część wypełniana przez pracodawcę), lub bezpośrednio do pracodawcy,  w przypadku posiadanego przez niego samoubezpieczenia. W przypadku braku takiej informacji na formularzu należy skontaktować się z:

  • pracodawcą, lub
  • Infolinią pod numerem 844-337-6303.